Khác biệt giữa các bản “Cá hổ Xiêm”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Cá hổ Indo sang Cá hổ Thái
(Trương Minh Khải đã đổi Cá hổ Xiêm thành Cá hổ Indo: Đổi lại cho đúng với phân bố của loài Datnioides microlepis (nguồnː IUCN 2021 [https://www.iucnredlist.org/species/89808868/89808887])
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Cá hổ Indo sang Cá hổ Thái)
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng Qua trình soạn thảo trực quan: Đã chuyển
 
#đổi [[Cá hổ IndoThái]]
 
{{R from move}}