Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Phật giáo Nguyên thủy”

#{{YK}} {{u|Thái Nhi}} Mấy đoạn viết đầu của hai mục "Phạm vi" và "phương pháp nghiên cứu" thiếu nhiều nguồn quá, có đoạn gần như trống trơn. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 11:13, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#:Các phần đó tôi dịch từ zh.wiki sang. Đã bổ sung thêm nguồn từ en.wiki. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 08:54, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#::{{u|Thái Nhi}} Tôi thấy bài có nhiều đoạn quote khá dài dòng lê thê và không cần thiết lắm, bạn nên tìm cách tóm gọn chúng càng xúc tích càng tốt hoặc lược bỏ nếu cần. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 13:59, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)