Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nepenthes smilesii”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
''Nepenthes anamensis''{{Ref label|A|ghi chú a|none}} là một [[danh pháp đồng nghĩa]] của ''N. smileii''.<ref name=McPherson /><ref name=Catalano /> [[Tình trạng bảo tồn]] của nó là [[loài thiếu dữ liệu]] trong [[Sách đỏ IUCN]].<ref name=IUCN/>
 
''Nepenthes smileii'' được gọi là ''N.&nbsp;anamensis'' trong suốt hầu hết thế kỷ 20.<ref name=McPherson /> SựMột sự nhầm lẫn nàykhác dẫn đến việc ghi nhãn sai ''N.&nbsp;smileii'' thành ''[[Nắp ấm lá men|N.&nbsp;thorelii]]'' trong ngành kinh doanh thực vật cảnh.<ref name=McPherson /> Trong ''[[Pitcher Plants of the Old World]]'', [[Stewart McPherson]] liệt kê ''N.&nbsp;mirabilis'' f. ''smileii'' và ''N.&nbsp;mirabilis'' var. ''smileii'' là danh pháp đồng nghĩa của ''N.&nbsp;smileii'',<ref name=McPherson /> nhưng [[Marcello Catalano]] coi đây là các dạng (form){{Ref label|B|ghi chú b|none}} của ''[[Nắp ấm hoa đôi|N.&nbsp;mirabilis]]''.<ref name=Catalano />
 
== Đặc điểm ==
{{Taxonbar|from=Q4912563}}
 
[[Thể loại:Thể loại:Thực vật được mô tả năm 1895]]
[[Thể loại:Thể loại:Thực vật Đông Dương]]
[[Thể loại:Thể loại:Chi Nắp ấm]]
[[Thể loại:Thể loại:Thực vật ăn thịt châu Á]]
[[Thể loại:Thể loại:Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Đức (de)]]
[[Thể loại:Thể loại:Loài thiếu dữ liệu theo Sách đỏ IUCN]]