Khác biệt giữa các bản “Cao Trường Cung”

Không thay đổi kích thước ,  3 tháng trước
n
Tháng 5 ÂL năm Vũ Bình thứ 4 (573), Hậu Chủ sai [[Từ Chi Phạm]] đưa rượu độc đến cho Trường Cung; ông nói với vương phi Trịnh thị rằng: “Ta trung thành phụng sự bề trên, có tội gì với trời mà nhận rượu độc thế này?” Trịnh thị hỏi: “Sao không xin gặp thiên tử?” Trường Cung nói: “Thiên tử còn có thể gặp hay sao?” Rồi uống rượu độc mà mất. <ref name="B2" /> <ref name="B3" /> <ref name="T3" /> <ref name="B9" /> <ref name="B8" />
 
Triều đình truy tặng Trường Cung làm Giả hoàng việt, Sứ trì tiết, Tịnh, Thanh, Doanh, Tứ, Định 5 châu chư quân sự, Lục thượng thư sự, Thái sư, Thái úy công, Tịnh Châu thứ sử, thụy là Trung Vũ. {{efn|Bắc Tề thư, tlđd và Bắc sử, tlđd đều chép thụy hiệu của Cao Trường Cung chỉ có 1 chữ “Vũ”. }} Tháng 5 ÂL năm thứ 5 (574), Trường Cung được chôn cất ở phía tây bắc, cách Nghiệp Thành 15 dặm. <ref name="B1" />
 
== Tính cách==