Khác biệt giữa các bản “Nhất thiết hữu bộ”

Bài hiện tại chưa có chú thích nguồn chi tiết, mới chỉ có tài liệu tham khảo mà thôi. Mong cây viết chính, hoặc các thành viên am hiểu sớm bổ sung.
(Bài hiện tại chưa có chú thích nguồn chi tiết, mới chỉ có tài liệu tham khảo mà thôi. Mong cây viết chính, hoặc các thành viên am hiểu sớm bổ sung.)
 
{{Thiếu nguồn gốc}}
 
'''Thuyết nhất thiết hữu bộ''' (zh. 說一切有部, sa. ''sarvāstivādin''), còn gọi ngắn gọn là '''Nhất thiết hữu bộ''' (zh. 一切有部), là một bộ phái [[Phật giáo]] cho rằng mọi sự đều có, đều tồn tại (''nhất thiết hữu'', sa. "sarvam asti"). Tách ra từ [[Trưởng lão bộ]] (sa. ''sthaviravādin'') dưới thời vua [[A-dục vương|A-dục]], phái này hoạt động mạnh tại [[Kashmir]] và [[Càn-đà-la]] (Gandhāra). Quan điểm của bộ này được xem như nằm giữa [[Tiểu thừa]] và [[Đại thừa]]. Nhất thiết hữu bộ có kinh điển riêng viết bằng văn hệ [[Tiếng Phạn|Phạn ngữ]], ngày nay chỉ còn bản dịch [[chữ Hán]] và [[Tiếng Tạng tiêu chuẩn|Tây Tạng]].
 
151

lần sửa đổi