Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6199:CA01:84C7:4BA:ECCF:B726 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:637D:5FC4:9843:F389:165D:C100)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Nhắc đến các hằng đẳng thức quan trọng thì phải nhắc đến [[Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ|bảy hằng đẳng thức]]<ref>[http://www.mathvn.com/2015/07/nhung-hang-ang-thuc-ang-nho-va-he-qua.html Hằng đẳng thức và hệ quả]</ref> sau:
# '''Bình phương của 1 tổng:'''
#: <math>(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\,</math>.
# '''Bình phương của một hiệu:'''
#: <math>(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\,</math>.
# '''Hiệu hai bình phương:'''
#: <math>a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)\,</math>.
# '''Lập phương của một tổng:'''
#: <math>(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\,</math>.
# '''Lập phương của một hiệu:'''
#: <math>(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\,</math>.
# '''Tổng hai lập phương:'''
#: <math>a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)=(a+b)^3-3a^2b-3ab^2=(a+b)^3-3ab(a+b)</math>.
# '''Hiệu hai lập phương:'''
#: <math>a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)=(a-b)^3+3a^2b-3ab^2=(a-b)^3+3ab(a-b)</math>.
Những đẳng thức này được sử dụng thường xuyên trong các bài toán liên quan đến [[giải phương trình]], nhân chia các đa thức, biến đổi biểu thức tại cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ giúp giải nhanh những bài toán [[Phân tích nhân tử|phân tích đa thức thành nhân tử]].
Ngoài ra, người ta đã suy ra được các hằng đẳng thức mở rộng liên quan đến các hằng đẳng thức trên:
Người dùng vô danh