Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Nhân dân Ba Lan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name=''Polska Rzeczpospolita Ludowa''
|conventional_long_name= Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩahoà Ba Lan
|common_name =Ba Lan
|continent=Châu Âu