Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa ước Giáp Thân (1884)”

→‎Nguyên nhân dẫn tới hiệp định: Trở lại phần nội dung trước khi bị dán đoạn vpbq
(Vi phạm bản quyền dịch giả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(→‎Nguyên nhân dẫn tới hiệp định: Trở lại phần nội dung trước khi bị dán đoạn vpbq)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Nguyên nhân dẫn tới hiệp định ==
Sau khi ký [[Hòa ước Quý Mùi, 1883|Hoà ước Quý Mùi 1883]], trong nội bộ triều đình Huế lục đục, các vị vua [[Hiệp Hòa]], [[Kiến Phúc]], [[Hàm Nghi]] kế tiếp nhau lên ngôi nhưng đều chỉ cai trị được trong thời gian ngắn. Lúc này, ở [[Bắc Kỳ]] quân Pháp đang đánh nhau với quân [[nhà Thanh]] và đã đuổi được phần lớn quân Thanh về Trung Quốc, tuy nhiên tại một số tỉnh quân Thanh vẫn còn có mặt và đe doạ sự có mặt của người Pháp ở Bắc Kỳ. Chính phủ Pháp đã sai François-Ernest Fournier sang [[Thiên Tân]] ký với [[Lý Hồng Chương]] bản thỏa thuận sơ bộ được gọi là [[Hòa ước Thiên Tân 1884]], trong nội dung bản hoà ước sơ bộ giữa Pháp và nhà Thanh năm 1884, đã có điều khoản nhà Thanh công nhận quyền [[bảo hộ]] của Pháp ở Việt Nam. Dựa vào bản thỏa thuận sơ bộ năm 1884 ở Thiên Tân, hai bên đã đi đến ký kết bản hiệp ước chính thức, được gọi là chính thức [[Hòa ước Thiên Tân (1885)|Hòa ước Thiên Tân 1885]], Chính phủ Pháp đã sai Patenôtre - Đại diện Cộng hòa Pháp đến Huế sửa lại [[Hòa ước Quý Mùi, 1883|Hòa ước Quý Mùi 1883]] trước đó giữa Pháp và nhà Nguyễn.
 
== Nội dung ==
Hầu hết nội dung các điều khoản trong bản hoà ước mới này không khác nhiều so với bản hoà ước Quý Mùi (Harmand) ký năm 1883, tuy nhiên có thêm hai điều khoản mới:
* Chia nước Việt Nam ra làm ba xứ: Bắc Kỳ (''Tonkin''), Trung Kỳ (''Annam''), Nam Kỳ (''Cochinchine'') dưới ba chế độ khác nhau; mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng như là ba nước riêng biệt. Nam Kỳ là xứ thuộc địa Pháp; Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát.
* Trả các tỉnh [[Thanh Hóa|Thanh Hoá]], [[Nghệ An]], [[Hà Tĩnh]] trước thuộc Bắc Kỳ nay thuộc về Trung Kỳ và trả tỉnh [[Bình Thuận]] trước thuộc Nam Kỳ hoàn lại cho Trung kỳ.
 
== Xem thêm ==