Khác biệt giữa các bản “Thuồng luồng”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Anewplayer (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:48BD:A480:154D:7FDC:D66F:6464
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:48BD:A480:154D:7FDC:D66F:6464 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NguoiDungKhongDinhDanh)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của Anewplayer (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:48BD:A480:154D:7FDC:D66F:6464)
Thẻ: Lùi tất cả
'''Thuồng luồng''' ({{lang-zh|蒼龍}}) là tên gọi một [[thủy quái]] dạng [[rồng]] trong [[huyền thoại]] [[Á Đông]].
 
==Nguyên tự==
Thuồng luồng có tên [[Tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]]: 蛟; [[Hán Việt]]: '''giao''' hoặc 蛟龍; [[Hán Việt]]: '''giao long'''.<ref>{{chú thích sách|title=Hán Việt từ điển|last=Đào|first=Duy Anh|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=269}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Chửu|last=Thiều|title=Hán Việt tự điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2009|page=726|quote="giao: con thuồng luồng"}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Duy Anh|last=Đào|title=Hán Việt từ điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=268|quote="Ngày xưa gọi con giao là con vật đồng loại với rồng, thường làm cho giữa biển phong ba"}}</ref>.