Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Phước”

#{{bqx}} 37 mét? Thua cả nhà chung cư cao tầng. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 15:38, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Tương tự như các ý kiến trên. [[Thành viên:Nguyenmy2302|Nguyenmy2302]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302|thảo luận]]) 21:35, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{Bqx}} Đề nghị thẩm định rồi xóa nhanh các bài còn lại chứ không cần đưa ra đây.--[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 16:46, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến