Khác biệt giữa các bản “Đại Công quốc Baden”

more suitable name (GlobalReplace v0.6.5)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(more suitable name (GlobalReplace v0.6.5))
|symbol_type = Quốc huy
|national_anthem = "[[Badnerlied]]" (unofficial)
|image_map = GermanBaden Empirein -the BadenGerman Reich (1871).svg
|image_map_caption = The Grand Duchy of Baden within the German Empire
|capital = [[Karlsruhe]]