Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện môi”

không có tóm lược sửa đổi
(Tính năng gợi ý liên kết: 1 liên kết được thêm.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiệm vụ người mới Gợi ý: thêm liên kết
Không có tóm lược sửa đổi
'''Điện môi''' là những chấtvật không dẫn điện ([[cách điện]]). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các [[điện tích]] tự do là rất ít. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi [[điện trường]] tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau [[hằng số điện môi]] ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của [[chân không]] = 1.
 
== Hiện tượng phân cực điện môi ==
82

lần sửa đổi