Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

không có tóm lược sửa đổi
 
Cho mình đổi tên trang [[Đổng Ngạc phi]] thành '''Đổng Ngạc Hoàng quý phi''' được không ạ [[Thành viên:ThanhHieu7780|ThanhHieu7780]] ([[Thảo luận Thành viên:ThanhHieu7780|thảo luận]]) 13:36, ngày 7 tháng 6 năm 2019 (UTC)
 
=== [[Phan Thanh Liêm (Bộ trưởng)]] → [[Phan Thanh Liêm]] ===
* Lý do: Trang [[Phan Thanh Liêm]] đang đổi hướng đến [[Phan Liêm]] nhưng đây không phải tên của nhân vật này.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 11:33, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*:{{re|Vuhoangsonhn}} {{Không thực hiện}} Phan Thanh Liêm cũng là tên gọi khác của Phan Liêm và còn là tên của nhiều nhân vật khác. [[Thành viên:Q.Khải|Q.Khải]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 05:47, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*::{{re|Q.Khải}} Phan Thanh Liêm không phải tên thật hay tên tự (hoặc bí danh thường dùng) của Phan Liêm, cũng không phải tên thường gọi. Cũng không có tên đường phố, giải thưởng nào mang tên Phan Thanh Liêm để chỉ Phan Liêm cả. Để [[Phan Thanh Liêm]] là trang đổi hướng sang Phan Liêm đã là sai rồi.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 06:18, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*:::{{re|Vuhoangsonhn}} Câu mở bài: "''Phan Liêm (潘簾, 29 tháng 8 năm 1833 - 1896), tên là Phan Thanh Tòng (hay Tùng), tên chữ là Liêm, tự Thúc Thanh, nên còn được gọi là Phan Thanh Liêm''". Các wiki tiếng Anh, Hàn, Indo cũng dùng tên này làm tựa bài (xem [[D:Q704605#sitelinks-wikipedia|khoản mục Wikidata]]). [[Thành viên:Q.Khải|Q.Khải]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 09:33, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*::::{{re|Q.Khải}} Tôi đã tìm ra phương án giải quyết.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 13:13, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
==Chưa giải quyết==
 
:{{oppose}} Tôi không nghĩ chúng ta phải vì một tổ chức thương mại mà đổi lại tên từ tiếng Việt thành từ nửa Anh, nửa Việt, nửa viết tắt, nửa không. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 07:35, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Phan Thanh Liêm (Bộ trưởng)]] → [[Phan Thanh Liêm]] ===
* Lý do: Trang [[Phan Thanh Liêm]] đang đổi hướng đến [[Phan Liêm]] nhưng đây không phải tên của nhân vật này.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 11:33, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*:{{re|Vuhoangsonhn}} {{Không thực hiện}} Phan Thanh Liêm cũng là tên gọi khác của Phan Liêm và còn là tên của nhiều nhân vật khác. [[Thành viên:Q.Khải|Q.Khải]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 05:47, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*::{{re|Q.Khải}} Phan Thanh Liêm không phải tên thật hay tên tự (hoặc bí danh thường dùng) của Phan Liêm, cũng không phải tên thường gọi. Cũng không có tên đường phố, giải thưởng nào mang tên Phan Thanh Liêm để chỉ Phan Liêm cả. Để [[Phan Thanh Liêm]] là trang đổi hướng sang Phan Liêm đã là sai rồi.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 06:18, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*:::{{re|Vuhoangsonhn}} Câu mở bài: "''Phan Liêm (潘簾, 29 tháng 8 năm 1833 - 1896), tên là Phan Thanh Tòng (hay Tùng), tên chữ là Liêm, tự Thúc Thanh, nên còn được gọi là Phan Thanh Liêm''". Các wiki tiếng Anh, Hàn, Indo cũng dùng tên này làm tựa bài (xem [[D:Q704605#sitelinks-wikipedia|khoản mục Wikidata]]). [[Thành viên:Q.Khải|Q.Khải]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 09:33, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*::::{{re|Q.Khải}} Tôi đã tìm ra phương án giải quyết.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 13:13, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Ngưu Hống (nước)]] → [[Ngưu Hống]] ===