Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

:::Tôi {{agree}}, nhưng có lẽ còn phải chờ thêm ý kiến. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 09:25, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Tôi phát hiện ra quý thành viên {{u|Nghiemtrongdai VN}} đã [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_di_chuy%E1%BB%83n_trang&diff=65139463 lén lút làm việc này cách đây hơn 1 tháng]. Phiền quý thành viên Nghiemtrongdai VN giải thích lý do tại sao mình lại di chuyển đề mục này lên phía trên. Việc này đã có đồng thuận chưa? [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 09:33, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:Theo lời giải thích của thành viên Nghiemtrongdai VN nói với tôi thì phải để yêuđề cầunghị đổi tên bài đã giải quyết lên trên là vì nếukhi để nhữngthêm đề nghị chưađổi đượctên giảimới quyếtbằng cách trênbấm thì khinút thêm yêu cầu mới, đề nghị đổimới tênsẽ mớinằm bằng cáchcuối bấmtrang, nútnếu để những đề nghị chưa được giải quyết ở trên, đề nghị mới sẽ đẩynằm xuốngcuối nằmdanh sách cuốiđề trangnghị đã được giải quyết, có thể sẽ bị bỏ qua, không được ai giải quyết.
:Phương án thay thế của tôi để có thể chuyển những cái chưa giải quyết lên trên là bỏ cái nút thêm đề nghị đổi tên mới đi, ai muốn đề nghị đổi tên bài nào thì tự nhập thủ công hoàn toàn. Đối với nhưng ai cầu kỳ hơn, muốn đề nghị đổi tên của mình nó được hiển thị dưới dạng một dạng bố cục, màu mè cố định chung như thế nào đó thì tạo một cái bản mẫu đề nghị đổi tên trang cho những người nó, nêu cách dùng bản mẫu đó ở đầu trang. Dùng hay không dùng bản mẫu là tuỳ mỗi người tự quyết định, không có bắt buộc gì cả. [[Thành viên:Judspug|Judspug]] ([[Thảo luận Thành viên:Judspug|thảo luận]]) 09:42, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)