Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Hoán”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Dưới sức ép của [[Tư Mã Viêm]], ngày Nhâm Tuất (13) tháng 12 năm Ất Dậu( Tức 4 tháng 2 năm [[266]]), [[Nguyên Đế]] Hạ chiếu công khanh bầy tôi sắm bày lễ nghi đắp đàn ở chỗ ngoài phía nam thành, sai [[sứ giả]] dâng ấn thao của [[Hoàng đế]], truyền ngôi cho Vương nối tự của [[nhà Tấn]], theo như việc cũ của [[nhà Hán]] truyền ngôi cho [[nhà Ngụy]]. Ngày giáp tí, sai sứ giả đem chiếu đến. Bèn đổi phong ở huyện [[Kim Dung]], rồi lại dựng quán ở đất Nghiệp, bấy giờ hai mươi tuổi. Sau 45 năm tồn tại, nước [[Tào Ngụy]] đến đó là diệt vong. Cũng từ đó, [[nhà Tấn]] thành lập, sau này đã chấm dứt cục diện [[Tam Quốc]].
 
Còn [[Nguyên Đế]], sau khi bị giáng làm [[Trần Lưu Vương]], không rõ cuộc sống sau đó của ông ra sao. Ông mất vào năm [[302]], dưới thời [[Tấn Huệ Đế]], hưởng thọ 56 tuổi.<ref>[[Tam quốc chí]],
[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>
==Qua Đời==
Ông mất vào năm [[302]], dưới thời [[Tấn Huệ Đế]], hưởng thọ 56 tuổi.
 
==Niên hiệu==