Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Châu, Vũ Uy”

Sửa liên kết
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{dablink|Các nghĩa khác, xem [[Lương Châu]].}}
'''Lương Châu''' ([[chữ Hán phồn thể]]: 涼州區, [[chữ Hán giản thể]]: 凉州区) là một [[khu (Trung Quốc)|quận]] thuộc [[địa cấp thị]] [[Vũ Uy, Cam Túc|Vũ Uy]], [[tỉnh (Trung Quốc)|tỉnh]] [[Cam Túc]], [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Địa cấp thị Vũ Uy được thành lập ngày 9/5/2001 trên cơ sở địa khu Vũ Uy và thành phố cấp huyện Vũ Uy. Phần thành phố cấp huyện được chuyển thành quận. Quận này có diện tích 5081 [[km²]], [[dân số]] năm 2004 là 980.000 người. Huyện lỵ đóng ở nhai đạo Đông Đại Nha. Về mặt hành chính, quận này được chia thành 14 [[phân cấp hành chính Trung Quốc#Cấp hương|đơn vị cấp hương]] gồm 7 [[nhai đạo biện sự xứ|nhai đạo]], 19 [[trấn (Trung Quốc)|trấn]], 18 [[hương (Trung Quốc)|hương]].
*Nhai đạo: Đông Đại, Tây Đại, Đông Quan, Tây Quan, Hỏa Xa Trạm, Địa Chất Tân Thôn, Vinh Hoa.
*Trấn: Hoàng Dương, Vũ Nam, Thanh Nguyên, Vĩnh Xương, Sonh Thành, Phong Lạc, Cao Bá, Kim Dươngm Hòa Bình, Dương Hạ Bá, Trung Bá, Vĩnh Phong, Cổ Thành, Trương Nghĩ, Phát Phóng, Tây Dinh, Tứ Bá, Hồng Tường, Tạ Hà.
118

lần sửa đổi