Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Tập tin:Hướng Dẫn Cài Đặt Ứng Dụng.jpg|nhỏ|thế=Biển hướng dẫn cài đặt ứng dụng y tế chống Covod 19.|Biển hướng dẫn cài đặt ứng dụng y tế chống Covod 19.
Tập tin:Phạt Nếu Không Đeo Khẩu Trang.jpg|nhỏ|thế=Biển cảnh báo tiền phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang y tế nơi công cộng.|Biển cảnh báo tiền phạt 1 đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang y tế nơi công cộng.
Tập tin:Phiếu Phép Đi Chợ.jpg|nhỏ|thế=Phiếu phép đi chợ công an phát cho dân địa phương. Đầu phong tỏa dân có thể đi chợ nào cũng được. Hai tuần sau chính quyền siết chặt buộc dân phải đi chợ theo chợ có tên trên phiếu.|Phiếu phép đi chợ công an phát cho dân địa phương. Đầu phong tỏa dân có thể đi chợ nào cũng được. Hai tuần sau chính quyền siết chặt buộc dân phải đi chợ theo chợ có tên trên phiếu.
</gallery>