Diepphi

Tham gia ngày 18 tháng 2 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
'''Xin tự giới thiệu''': Tôi là một người, có thể là một thứ.
*<s>''Hướng đến 1000.''</s> Sửa lại những thứ kém cỏi mà bản thân đã tạo ra.
 
:*:''Lần này không thể loại, không định hướng gì nhá!''
:''Hướng đến 1000.''
::''Lần này không thể loại, không định hướng gì nhá!''
 
==Thông tin cá nhân==