Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football group C standings.
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A6.)
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football group C standings.)
# [[:Bản mẫu:A5]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:34, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A6]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:35, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football group C standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:36, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)