Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 2022.
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 2022.)
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 2022.)
 
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football group A standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:37, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 2022]]: [[WP:CSD#BM3|CSD BM3]] ({{tl|db-banmaukhonglienket}}) 03:40, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 2022]]: [[WP:CSD#BV2|CSD BV2]] ({{tl|db-khongnoidung}}) 03:49, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)