Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Db-bv2”

Thay thông báo nhắc tv tạo trang
Không có tóm lược sửa đổi
(Thay thông báo nhắc tv tạo trang)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|1= vì là một bài viết không có nội dung thực, chỉ gồm các liên kết ngoài, thể loại, một phần "xem thêm", một câu lặp lại tiêu đề hoặc có liên quan đến đối tượng trong tiêu đề, các bình luận tán gẫu hoặc hình ảnh
|2=Các [[Wikipedia:Định hướng|trang định hướng]] và [[WIkipedia:Trang đổi hướng|trang đổi hướng]] không được đưa vào tiêu chí xóa nhanh này. Một bài rất ngắn vẫn có thể là một [[Wikipedia:Bài sơ khai|bài sơ khai]] nếu nó chứa đủ thông tin cần thiết để xác định chủ thể
|temp=nocontentDb-warnnocontext-notice
|summary=Bài viết không có nội dung thực
}}<includeonly>{{cat handler