Khác biệt giữa các bản “Kurzgesagt.”

DrifAssault đã đổi Kurzgesagt. thành Kurzgesagt: In a Nutshell là tên dịch
(DrifAssault đã đổi Kurzgesagt. thành Kurzgesagt: In a Nutshell là tên dịch)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
246

lần sửa đổi