Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật trong Thư kiếm ân cừu lục”

 
=== Hồ Quốc Đống ===
'''Hồ Quốc Đống''' (胡國棟) trong bản gốc là '''Ngô Quốc Đống''' (吴国栋), vốn là danh bộ của Bắc Kinh, từng phá nhiều vụ án lớn, giết cường đạo nhiều không đếm xuể. Lão tự biết mình kết oan gia vô số, nên mấy năm trước đã cáo lão về hưu. Y là sư thúc của Phùng Huy làm thị vệ trong đại nội sử nhuyễn tiên. Lần này Phùng Huy phụng mệnh đi bắt yếu phạm Hồng Hoa Hội, tự biết bản lãnh không đủ nên mới khẩn cầu sư thúc, nhờ giúp một tay. Hai người cùng Tưởng Thiên Thọ dùng quỉ đầu đao và Hàn Xuân Lâm cầm hoài trượng, đều là bộ khoái ở Lan Châu. Võ công của bộ khoái không cao, nhưng bản lãnh truy lùng phạm nhân thì hơn hẳn ngự tiền thị vệ. Cuối cùng Tưởng Thiên Thọ bị Lục Phỉ Thanh phóng Phù Dung kim châm rơi mất quỷ đầu đao nên chết dưới phi đao của Lạc Băng còn Phùng Huy và Hàn Xuân Lâm bị Lục Phỉ Thanh dùng một chưởng đánh chết. Chỉ còn y bị Văn Thái Lai đánh gãy tay phải, trong lúc bỏ chạy vai phải bị trúng phi đao của Lạc Băng phải mời đại phu chuyên trật đả nắn lại chỗ khớp xương. Sau đó y cùng Trương Triệu Trọng đến Thiết Đảm Trang truy bắt Văn Thái Lai rồi trong lúc áp giải Bôn Lôi Thủ và bộ kinh Koran về kinh thì bị Hồng Hoa hội truy đuổi. Y bị Trương Triệu Trọng lừa vào trong cỗ xe ngựa cùng bộ kinh Koran làm vật thế thân để thay thế vị trí của Văn Thái Lai rồi bị Hồng Hoa hội bắt được nên mới dẫn tới chuyện Trần Gia Lạc trả lại kinh cho Hồi tộc.
 
=== Hốt Luân Tứ Hổ ===