Khác biệt giữa các bản “Đậu Thái”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
==Xuất thân==
Ông tự Ninh Thế <ref name="B">Xem bài minh trên bia (bi minh) của Đậu Thái tại ''Triệu Siêu, Hán Ngụy Nam Bắc triều mộ chí hối biên'' (汉魏南北朝墓志汇编) quyển hạ, [https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=206401&remap=gb#北齐 Đông Ngụy], NXB Thiên Tân Cổ Tịch, ngày 1/7/2008, ISBN 9787806965030</ref> hoặc Thế Ninh, người dân tộc [[Tiên Ti]], có hộ tịch ở huyện Hãn Thù, quận Đại An {{efn|Nay là [[huyện (Trung Quốc)|huyện]] [[Thọ Dương]], [[địa cấp thị]] [[Tấn Trung]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]].}}. <ref name="B1">''[[Bắc Tề thư]] quyển 15, liệt truyện 7, Đậu Thái truyện''</ref> <ref name="B2">''[[Bắc sử]] quyển 54, liệt truyện 42, Đậu Thái truyện''</ref> Họ Đậu của người Tiên Ti được đổi từ họ Hột Đậu Lăng (纥豆陵) trong quá trình Hán hóa của [[nhà Bắc Ngụy]]. Họ Hột Đậu Lăng tự nhận là 1 nhánh của sĩ tộc họ Đậu vào [[đời Đông Hán]], vì thế các sử liệu đều chép nguyên quán của Thái là huyện Quan Tân, quận Thanh Hà {{efn|Nay là [[huyện (Trung Quốc)|huyện]] [[Vũ Ấp]], [[địa cấp thị]] [[Hành Thủy]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]].}}. <ref name="NB" /> <ref name="B1" /> <ref name="B2" />
 
Ông cụ hoặc ông nội là Đậu La {{efn|Bắc Tề thư, tlđd chép là “tằng tổ”, Bắc sử, tlđd chép là “tổ”. Bi minh, tlđd nhắc đến “tổ” của Thái được tặng quan Thịnh Lạc thái thú.}}, được làm Thống Vạn trấn tướng nhà Bắc Ngụy, nhân đó định cư ở bắc biên. Cha là Đậu Nhạc, gặp [[khởi nghĩa Lục trấn]], giúp Hoài Sóc trấn tướng [[Dương Quân (Bắc Ngụy)|Dương Quân]] cố thủ, kết quả bị giết. Sau này Thái hiển quý, Nhạc được tặng quan Tư đồ. <ref name="B1" /> <ref name="B2" />
Vợ là Lâu Hắc Nữ (娄黑女, 496 – 554), quý tộc Tiên Ti xuất thân, họ gốc là Thất Lâu, hộ tịch ở Bình Thành, quận Đại. Hắc Nữ là em gái của [[Lâu Chiêu Quân]] – vợ của Cao Hoan, được phong Đốn Khâu quận quân. <ref>Xem bài minh trên bia (bi minh) của Lâu Hắc Nữ tại ''Triệu Siêu, Hán Ngụy Nam Bắc triều mộ chí hối biên'' (汉魏南北朝墓志汇编) quyển hạ, [https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=206401&remap=gb#北齐 Đông Ngụy], NXB Thiên Tân Cổ Tịch, ngày 1/7/2008, ISBN 9787806965030</ref>
 
Con là Đậu Hiếu Kính được kế tự, làm đến Nghi đồng tam tư. <ref name="B1" /> <ref name="B2" />
 
==Kỳ sự==