Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Câu hỏi thường gặp”

n (Prenn đã đổi Wikipedia:Câu thường hỏi thành Wikipedia:Câu hỏi thường gặp: Theo yêu cầu tại WP:YCDCT)
*Cũng có thể bài viết chưa đủ [[WP:DNB|độ nổi bật]].
*Cũng có thể tên bài viết sai chính tả, hay không theo quy ước về [[Wikipedia:cách đặt tên trang|cách đặt tên bài]]. Nội dung bài bạn viết có thể đã được đưa sang trang khác có tên hợp lệ.
Xem thêm [[Wikipedia:XóaTại sao trang của tôi lại bị xóa?]].
 
===Một bài viết, nếu người khác được sửa có khi ngược lại ý người soạn thì sao?===