Khác biệt giữa các bản “Đoàn không quân Sao Đỏ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Các [[phi công]] đã được tuyên dương [[Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân|Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân]]==
*[[Phạm Thanh Ngân]], bắn rơi 8 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Nguyễn Hồng Nhị]], bắn rơi 8 [[máy bay]] [[Mỹ]]
*[[Nguyễn Văn Cốc]], bắn rơi 9 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Nguyễn Văn Bảy (A)|Nguyễn Văn Bảy]], bắn rơi 7 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Đặng Ngọc Ngự]], bắn rơi 7 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Nguyễn Đăng Kính (thiếu tướng)|Nguyễn Đăng Kính]] bắn rơi 6 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Nguyễn Nhật Chiêu]], bắn rơi 6 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Vũ Ngọc Đỉnh]], bắn rơi 6 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Nguyễn Ngọc Độ]], bắn rơi 6 [[máy bay]] [[Mỹ]]
*[[Mai Văn Cường]], bắn rơi 8 [[máy bay]] [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
*[[Đinh Tôn]]
*[[Đỗ Văn Lanh]]
Người dùng vô danh