Khác biệt giữa các bản “Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)”

n
 
==Nội dung bản tuyên ngôn==
[[File:Tuyenngon.jpg|thumb|Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
Bản tuyên ngôn gồm 3 phần:
* Phần 1: Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.
* Phần 3: Lời tuyên bố độc lập.
 
[[File:Tuyenngon.jpg|thumb|Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
{{cquote|
...Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: