Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đỗ Viện”

 
Tôi đã sửa lại toàn bộ cấu trúc bài, bổ sung nguồn từng chi tiết. Theo quan điểm cá nhân, nguồn mà bạn sử dụng cũng chẳng tốt hơn. Nếu bạn để ý, các nguồn sử Việt tôi cũng dùng để tham chiếu chứ không hề bỏ hẳn. Rất tiếc vì bạn phật ý, nhưng tôi vẫn thấy phiên bản của mình tốt hơn.--[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 14:56, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:Ngoài ra các chi tiết mà bạn thêm vào chỉ có 2: lý do Đỗ Nguyên dời nhà đến Giao Chỉ và cái chết của Đỗ Bảo. Đây đều là suy đoán cá nhân, nên tôi đã bỏ đi. Còn lại thì bạn có thêm gì vào nội dung cơ bản đâu?--[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 15:03, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)