Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Wikipedia:VRT”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*:::{{ping|Băng Tỏa}} Tôi {{agree}} phương án "nhóm hỗ trợ hồi đáp". – [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 13:23, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
*::::Mời {{u|Thienhau2003}} và {{u|Alphama}} nêu cảm nghĩ về mấy option trên đây. Xin ping luôn các thành viên {{u|Lệ Xuân}}, {{u|Violetbonmua}}, {{u|Trần Nguyễn Minh Huy}}. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 16:41, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
*:::::Tôi nghĩ "nhóm tình nguyện viên phản hồi" hay "nhóm phản hồi" đều ổn. "Đội" thì nghe hơi bài bản chút (đội đặc nhiệm, đội ngũ, đội tuyển,...) ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 17:35, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
20.996

lần sửa đổi