Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
# [[Dương Đức Hiền]], nguyên Tổng thư ký [[Đảng Dân chủ Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam.
# [[Phùng Văn Cung]], nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Lựu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam.
# [[Nguyễn Thị Thập]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Định]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Tiến]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phan Anh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Hòa thượng [[Thích Minh Nguyệt]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Linh mục [[Nguyễn Thế Vịnh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Đức Thuận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Hiếu (bộ trưởng)|Nguyễn Văn Hiếu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phạm Khắc Quảng]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa II, III.
# [[Phạm Văn Kiết]], nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa III; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IV.
# [[Huy Cận|Cù Huy Cận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa II, III, IV.
# Linh mục Vương Đình Ái, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IV, V.
# Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]], nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đức Nhuận]], Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Thiện Hào]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Giám mục [[Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm]], nguyên [[Tổng Thư ký [[Hội đồng Giám mục Việt Nam]]; Giám mục giáo phận Thanh Hóa.
# Tổng Giám mục [[Nguyễn Văn Bình (định hướng)|Nguyễn Văn Bình]], nguyên Tổng Giám mục Tòa Tổng Giám mục TP. Hồ Chí Minh.
# Linh mục [[Võ Thành Trinh]], nguyên Chủ tịch [[Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam]].
# Mục sư [[Bùi Hoành Thử]], nguyên Phó Hội trưởng kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Giáo tông [[Cao Triều Phát]], nguyên Giáo tông [[Cao Đài hiệp nhất 12 phái]], lãnh đạo 12 phái Cao Đài kháng chiến ở Nam Bộ.
# Ngô Tâm Đạo, nguyên Chưởng quản Hiệp Thiên Đài hệ phái Cao Đài Minh Chân đạo; Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Tây Nam Bộ.
# [[Vương Chí Sình]], nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I; còn được gọi là "Vua Mèo", anh em kết nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
# [[Nông Quốc Chấn]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IV, V; Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
# [[Nguyễn Thành Tám|Đầu Thượng tám Thanh]], Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn">http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3355/Dai_hoi_Hoi_thanh_Cao_dai_Tay_Ninh_nhiem_ky_2012_2017</ref>
# [[Cải Trạng Lê Minh Khuyên]], Phó Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn"/>
# [[Giáo sư (Cao Đài)|Giáo sư]] Thượng Minh Thanh]], Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
# [[Gioan Baotixita Bùi Tuần]], nguyên Giám mục [[Giáo phận Long Xuyên]]
# [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]], cố Giám mục [[Giáo phận Thái Bình]].
Người dùng vô danh