Khác biệt giữa các bản “Địa Mẫu”

Bổ sung nội dung
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiều khả năng đây là sửa đổi thiếu thiện ý Đã được lùi sửa
Đức Ngọc Hoàng là ngôi dương tức ngôi thái cực, hóa hiển ra ngôi Âm là Phật Mẫu để cân bằng được càn khôn vũ trụ. Và Mẹ hóa hiển ra Ngũ hành ( kim mộc thủy hỏa thổ) thành Bát Hồn vận chuyển để tương sinh biến hóa dưỡng nuôi địa cầu
 
Kinh địa mẫu mẹ dạy
=== Thần thoại Trung Quốc ===
Tỉnh thiển tây nơi huyện thành cổ
Truyền thuyết Hồng Hoang, sau khi bàn cổ khai thiên lập địa rồi chết đi 12 giọt tinh huyết của ông hóa thành 12 tổ vu, Địa Mẫu là 1 trong 12 tổ vu ấy.
Phủ hớn trung miếu cổ ứng linh
Thượng tầng tỏa ánh quang minh
Chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời!
 
== Cai quản linh hồn ==