Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/07”

Chuyển sang tháng 6, do các đề nghị đều nằm trong tháng đó
(Trang mới: Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào '''tháng 7 năm 2007'''. Các bài đã xóa được ghi lại trong [[Đặc biệt:Log/delete|Nh...)
 
(Chuyển sang tháng 6, do các đề nghị đều nằm trong tháng đó)
{{TOCright}}
==Tháng 7 năm 2007==
===[[Áp Quỷ đảo]]===
''Kết quả: Xóa.''
#Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mặt khác, nội dung trong bài viết về sự kiện liên quan, không viết về địa danh. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 17:01, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì đây chỉ là một địa danh trong một truyện (có thể mang vào bài về truyện đó). [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Xóa lý do như Ngưu Gia Thôn, nếu bất kỳ một địa danh nào ở một cuốn truyện tương đối nổi tiếng hoặc truyện kiếm hiệp cũng được đưa vào, thì wiki tiếng Việt sẽ có tên từng con đường, khu xóm, nhà trọ, nhà thổ, nghĩa địa heo hút đâu đó trên khắp thế giới mà ngay cả người địa phương cũng không biết.[[Thành viên:Meomeo|Meomeo]] 11:25, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 12:04, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:39, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa''', không nổi bật ngay cả trong truyện. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa''' [[Thành viên:Nalzogul|Nalzogul]] 02:15, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
# Mọi người cho rằng nên '''xoá''' thì tôi cũng đồng ý thôi. Lần sau sẽ không viết những bài kiểu này nữa. Hì. Sorry mọi người. [[Thành viên:Vn.Jimmy|Vn.Jimmy]] 14:52, ngày 4 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#:Nếu Vn.Jimmy không viết thì làm sao biết là sẽ không được giữ. Viết bài A là một việc, viết bài B là một việc khác; bài A có thể bị mang ra biểu quyết xóa và bị xóa nhưng bài B có thể không. Tôi nghĩ là không nên vì A mà suy ra B. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 16:29, ngày 4 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Vương Ngân Hà|Vương Ngân Hà]] 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Danh sách thành phố Ethiopia]]===
''Kết quả: Xóa.''
;Xóa
#Đề nghị xóa vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 16:55, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì đã có thể loại. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì chất lượng còn kém.[[Thành viên:Meomeo|Meomeo]] 11:28, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:40, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì hiện nay chưa đủ người quan tâm, chưa đủ thông tin để trở thành bài hữu ích. Trong tương lai, khi Wikipedia tiếng Việt phát triển lên thì bài này cần được đưa vào. - [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 11:27, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
;Ý kiến
Nếu đã xóa thì theo tôi nên công bằng mà xóa luôn các bài như [[Danh sách các thành phố Lào]], [[Danh sách các thành phố Campuchia]], [[Danh sách các thành phố bang Texas]], [[Danh sách các thành phố bang Colorado]], [[Danh sách các thành phố Ý]], ... vì tôi thấy có khác nhau gì nhiều đâu. Tại sao lại chỉ xóa riêng có danh sách này? Các danh sách này cũng có trong các wiki khác, nội dung cũng không hơn gì. [[Thành viên:Phan Ba|Phan Ba]] 15:03, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
:Tôi đồng ý. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:54, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
::Nếu chúng ta xoá, thì rồi sẽ có bài y hệt được tạo ra bằng cách chép từ bên Wiki tiếng Anh. Những bài không khác mấy bên Wikipedia tiếng Anh nên để lại. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 05:49, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
:Theo tôi nên xoá các bài như Phan Ba đề nghị, tích hợp chúng vào thành một phần trong các bài Etiopia, Lào, Campuchia, Texas... Các từ điển về địa lí đều có danh sách các tỉnh (thành phố chính) trong mục về một quốc gia hay một bang. [[Thành viên:Conbo|Conbo]] 02:30, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Tư tưởng Hồ Chí Minh]]===
''Kết quả: Xóa.''
#Đề nghị xóa vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 16:52, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém và văn phong không bách khoa. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Xóa. Chất lượng kém.[[Thành viên:Meomeo|Meomeo]] 11:14, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:40, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. - [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 11:15, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Võ Liêm Sơn]]===
''Kết quả: Xóa.''
;Xóa
#Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn.[[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 16:48, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì Google chỉ cho ~ 50 hit. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:41, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
# Phản đối xóa vì đủ tiêu chuẩn: quyền Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Lâm thời tỉnh Ninh Thuận, nguyên chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu IV. [[Thành viên:Mtmtu|Mtmtu]] 17:49, ngày 5 tháng 7 năm 2007
 
===[[Võ Văn Cảnh]]===
''Kết quả: Xóa.''
#Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn.[[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 16:48, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.[[Thành viên:Rungbachduong|Rungbachduong]] 11:47, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:44, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa''' [[Thành viên:Nalzogul|Nalzogul]] 02:13, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Nguyễn Văn Huy]]===
''Kết quả: Xóa theo biểu quyết.''
#Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 17:19, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 00:03, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:42, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' [[Thành viên:Nalzogul|Nalzogul]] 02:12, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Tôi đồng ý '''xóa''' vì nội dung sơ sài và chưa ai có ý định bổ sung, hoàn chỉnh. Về mặt tiêu chuẩn đưa vào, người này xứng đáng. Đã là ''"Bách khoa toàn thư"'' thì lĩnh vực nhỏ cũng đề cập. - [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 11:12, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Mật mã Lyoko]]===
''Kết quả:đã sửa''
#Đề nghị xóa vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 15:45, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:44, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
'''Giữ
#Giữ. Bài này bị dịch máy nên chất lượng quá tệ. Tôi đã dịch lại phần đầu, để dạng sơ khai. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 09:03, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
===[[Máy quét(Mật Mã Lyoko)]]===
''Kết quả: Xóa theo biểu quyết.''
#Đề nghị xóa vì không đáng viết. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 15:40, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:45, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 01:25, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# xóa và chuyển nội dung về [[Mật Mã Lyoko]] [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 09:03, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
===[[Chữ viết Chăm]]===
''Kết quả:đã sửa''
;Xóa
#<del>Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Phần nội dung rất sơ khai, đã lâu này đã được chuyển sang bài [[tiếng Chăm]]</del>. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 13:57, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#:Đã được bổ sung nội dung. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:19, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#<del>'''Xóa''' vì chất lượng kém.</del> [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:29, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:41, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ'''. Đã được bổ sung - [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 15:32, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Đảng Vì Dân]] ===
''Kết quả:đã xóa
:<del>Đề nghị xóa. vì không đủ tiêu chuẩn</del>.--[[Thành viên:Dss|Dss]] 10:19, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
::[[Thành viên:Dss|Dss]] mới tham gia Wikipedia tiếng Việt từ ngày 18 tháng 6 năm 2007 nên chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 11:16, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 11:04, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''.[[Thành viên:Rungbachduong|Rungbachduong]] 23:49, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:38, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''', không đủ tiêu chuẩn. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 13:25, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
===[[Wikipedia:Công cụ]]===
''Kết quả:đã xóa
#Đề nghị xóa vì nội dung sai. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:05, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 21:34, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 02:50, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì đây là một bài luận, không phải là một bài bách khoa. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:53, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xoá. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:10, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
===[[Nicolas Darvas]]===
''Kết quả:đã xóa
#Đề nghị '''xóa''' vì chất lượng kém.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 14:30, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:21, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 10:00, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 10:51, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 21:36, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 11:11, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý '''xóa'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
===[[‎Vương Trung Hiếu]]===
:'''Kết quả: giữ'''
Mời tham gia [[Thảo luận:‎Vương trung hiếu|thảo luận]],để đánh giá bài viết. Biểu quyết bắt đầu từ 12 tháng 6 năm 2007, Magnifier đề nghị kéo dài thành 2 tuần sẽ không giải quyết được gì. Tôi đề nghị kéo dài biểu quyết đến 30 tháng 6 năm 2007. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 13:42, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#<del>Đồng ý xóa.</del>--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC) Tôi đã đọc lại, thấy bài nói rõ hơn về nhân vật này và muốn giữ bài.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 12:17, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa.--[[Thành viên:Kd|Kd]] 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Xóa, không nổi bật. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 12:47, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''', đã nêu lí do trong phần [[Thảo luận:‎Vương trung hiếu|thảo luận]].[[Thành viên:Rungbachduong|Rungbachduong]] 22:57, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''xóa'''.--[[Thành viên:P|Phú Sĩ]] 15:37, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ''' -- các thành viên [[Thành viên:Thienlynhan|Thienlynhan]] và [[Thành viên:Magnifier|Magnifier]] đã thuyết phục được tôi dù Google chỉ đưa ra 30-40 hit. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:38, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#<del>'''Giữ lại'''. Tôi nghĩ cần có thời gian để tìm hiểu thêm về tác giả này, vì đây là một người viết nghiêm túc,sức lao động đáng trân trọng.Mong các bác lưu ý, nhưng kết quả biểu quyết cuối cùng là do tập thể quyết định</del>.[[Thành viên:Trần Huỳnh|Trần Huỳnh]]. 19:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC).
#::Xem [[‎Vương trung hiếu|danh sách các công trình của ông]], tôi mới thấy điểm nổi về số lượng sách xuất bản, điều này không thuyết phục được tôi ủng hộ việc đưa ông Wikipedia. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 12:47, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#:[[Thành viên:Trần Huỳnh|Trần Huỳnh]] mở tài khoản ngày 15 tháng 6 năm 2006, do đó chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 14:52, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#::<del>Tôi chỉ thấy điều kiện là có tài khoản và có đóng góp, để có thể biểu quyết. Nếu đúng vậy thì phiếu của [[Thành viên:Trần Huỳnh|Trần Huỳnh]] hợp lệ [http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Contributions/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh].</del> [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 15:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Giữ, bây giờ bác này có vẻ hoành tráng lắm rồi. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 18:02, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#<del>Đồng ý giữ.[[Thành viên:Trần Huỳnh|Trần Huỳnh]]</del> 19:10, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#:[[Thành viên:Trần Huỳnh|Trần Huỳnh]] mở tài khoản ngày 15 tháng 6 năm 2006, do đó chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 17:47, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Giữ.Những ý kiến đồng thuận trong phần thảo luận đã cho thấy rõ hơn về tác giả này.[[Thành viên:Thienlynhan|Thienlynhan]] 07:58, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''', nhưng gắn bảng '''sơ khai''' do thiếu nhiều thông tin về nhân vật, nên chưa hoàn chỉnh. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 08:32, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''', đã chỉnh lại bố cục và gắn bảng '''sơ khai''', bài còn thiếu nhiều thông tin về nhân vật, cần thêm vào cho hoàn chỉnh rồi mới biết bài có đủ tiêu chuẩn hay không hoặc đưa vào theo tiêu chí gì.[[Thành viên:Meomeo|Meomeo]] 11:10, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''giữ''' bài.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 12:17, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#Giữ.[[Thành viên:Nguyễn Trường Thịnh|Nguyễn Trường Thịnh]] 03:37, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#<del>Giữ.[[Thành viên:Vi thuy han|Vi thuy han]]</del> 15:17, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#:[[Thành viên:Vi thuy han|Vi thuy han]] đăng nhập ngày 12 tháng 6 năm 2007 nên không đủ điều kiện bỏ phiếu. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 11:45, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''. Đã là ''Bách khoa toàn thư'' thì lĩnh vực nhỏ cũng đề cập. - [[Thành viên:Randall uob|Randall uob]] 23:48, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Ý kiến
*Vậy em đề nghị nên tăng thời gian thào luận và biểu quyết xóa của bài này lên 2 tuần ( thay vì 1) vì bài này còn nhiều điều cần bàn quá( xin đọc tại trang thảo luận của nó)[[Thành_viên:Magnifier|Magnifier]] ('''[http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magnifier Thảo luận]''') 13:46, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
*:Đề nghị đáp ứng yêu cầu của [[Thành_viên:Magnifier|Magnifier]]. [[Thành viên:Lưu Ly|Lưu Ly]] 12:59, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
19.003

lần sửa đổi