Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Université Libre de Bruxelles”

Bổ sung nội dung
(thêm hình ảnh trường)
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| logo =
| hình =
| cỡ hình = 1000×1000
| khẩu hiệu = ''Scientia vincere tenebras''
| nghĩa = (Khuất phục bóng tối bằng khoa học)
Người dùng vô danh