Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 113.166.225.75 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Trương Minh Khải
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.166.225.75 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Trương Minh Khải)
Thẻ: Lùi tất cả
# [[Dương Đức Hiền]], nguyên Tổng thư ký [[Đảng Dân chủ Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam.
# [[Phùng Văn Cung]], nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Lựu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam.
# [[Nguyễn Thị Thập]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Định]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Tiến]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phan Anh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Hòa thượng [[Thích Minh Nguyệt]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Linh mục [[Nguyễn Thế Vịnh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Đức Thuận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Hiếu (bộ trưởng)|Nguyễn Văn Hiếu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phạm Khắc Quảng]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa II, III.
# [[Phạm Văn Kiết]], nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa III; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IV.
# [[Huy Cận|Cù Huy Cận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa II, III, IV.
# Linh mục Vương Đình Ái, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IV, V.
# Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]], nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đức Nhuận]], Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Thiện Hào]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Giám mục [[Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm]], nguyên [[Tổng Thư ký [[Hội đồng Giám mục Việt Nam]]; Giám mục giáo phận Thanh Hóa.
# Tổng Giám mục [[Nguyễn Văn Bình (định hướng)|Nguyễn Văn Bình]], nguyên Tổng Giám mục Tòa Tổng Giám mục TP. Hồ Chí Minh.
# Linh mục [[Võ Thành Trinh]], nguyên Chủ tịch [[Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam]].
# Mục sư [[Bùi Hoành Thử]], nguyên Phó Hội trưởng kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I.
# Giáo tông [[Cao Triều Phát]], nguyên Giáo tông [[Cao Đài hiệp nhất 12 phái]], lãnh đạo 12 phái Cao Đài kháng chiến ở Nam Bộ.
# Ngô Tâm Đạo, nguyên Chưởng quản Hiệp Thiên Đài hệ phái Cao Đài Minh Chân đạo; Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Tây Nam Bộ.
# [[Vương Chí Sình]], nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I; còn được gọi là "Vua Mèo", anh em kết nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
# [[Nông Quốc Chấn]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IV, V; Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
# [[Nguyễn Thành Tám|Đầu Thượng tám Thanh]], Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn">http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3355/Dai_hoi_Hoi_thanh_Cao_dai_Tay_Ninh_nhiem_ky_2012_2017</ref>.
# [[Cải Trạng Lê Minh Khuyên]], Phó Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn"/>.
# [[Giáo sư (Cao Đài)|Giáo sư]] Thượng Minh Thanh]], Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại [[Thành phố Hồ Chí Minh]].
# [[Gioan Baotixita Bùi Tuần]], nguyên Giám mục [[Giáo phận Long Xuyên]]
# [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]], cố Giám mục [[Giáo phận Thái Bình]].