Khác biệt giữa các bản “Chính phủ bù nhìn”

lùi lại của rối
(Xóa tham số thừa)
(lùi lại của rối)
* [[Chính phủ Vichy|Vichy Pháp]] dưới quyền điều khiển của Đức quốc xã.
* [[Mãn Châu quốc]], [[Chính quyền Uông Tinh Vệ|Chính phủ Uông Tinh Vệ]] dưới quyền điều khiển của [[Đế quốc Nhật Bản]].
* [[Thái Lan]] (1941–1945) dưới thời thống chế [[Plaek Pibulsonggram]], Myanmar (1942-1945), [[Đệ Nhị Cộng hòa Philippines|đệ nhị Cộng hòa Philipines]] dưới quyền điều khiển của Đế quốc Nhật Bản.
* [[Đế quốc Việt Nam]]<ref>Lebra, Joyce C. Japan's Greater East Asia Co-Prosperity Sphere in World War II: Selected Readings and Documents. New York: Oxford University Press, 1975, trang 157, 158, 160</ref> dưới quyền điều khiển của Đế quốc Nhật Bản.
 
157

lần sửa đổi