Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Nhật Bản”

lùi sửa rối
n (clean up)
(lùi sửa rối)
*{{Legend|green|Đế quốc Nhật Bản (1870–1905)}}
*{{Legend|#148237|Lãnh thổ được nhượng lại (1905–30)}}
*{{Legend|#5FAF5F|Các lãnh thổ [[Ủy thác Nam Dương|ủy thác]], [[tô giới]] và [[thuộc địa]], [[Thái Lan]] (đồng minh)}}
}}
|national_anthem = {{lang|ja|君が代}}<br />''[[Kimigayo]]''<br />{{small|("Quân Chi Đại")}}<br /><div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">[[Tập tin:Kimi ga Yo 1930 instrumental.oga]]</div>
157

lần sửa đổi