Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sa Điền”

n
(Đã cứu 3 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.districtcouncils.gov.hk/st/english/welcome.htm Hội đồng quận Sa Điền] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20030619162812/http://www.districtcouncils.gov.hk/st/english/welcome.htm |date =2003-06- ngày 19 tháng 6 năm 2003}}
* [http://www.eac.gov.hk/pdf/distco/2007dc/dc2007r.pdf Danh sách khu vực bầu cử (PDF)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070614194854/http://www.eac.gov.hk/pdf/distco/2007dc/dc2007r.pdf |date =2007-06- ngày 14 tháng 6 năm 2007}}
* [http://www.cedd.gov.hk/eng/about/achievements/regional/regi_shatin.htm Đô thị mới Sa Điền] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20041112024252/http://www.cedd.gov.hk/eng/about/achievements/regional/regi_shatin.htm |date =2004-11- ngày 12 tháng 11 năm 2004}}
 
{{Quận của Hồng Kông}}