Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giảm phát”

n
→‎top: clean up
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (→‎top: clean up)
Trong các tài liệu thống kê tình hình kinh tế chính thức, khi đề cập đến giảm phát, người ta vẫn đặt dấu âm kèm với con số ở mục tỷ lệ lạm phát. Giảm phát thường xuất hiện khi kinh tế [[suy thoái kinh tế|suy thoái]] hay [[đình đốn kinh tế|đình đốn]].
 
Các nhà kinh tế học nói chung tin rằng giảm phát là một vấn đề lớn của kinh tế hiện đại do nó làm tăng [[Giá trị thật và giá trị danh nghĩa|giá trị thật]] của nợ, có thể làm trầm trọng thêm [[suy thoái kinh tế|suy thoái]] và dẫn tới [[xoắn ốc giảm phát]]<ref>Hummel, Jeffrey Rogers. "Death and Taxes, Including Inflation: the Public versus Economists" (January 2007). [http://www.econjournalwatch.org/pdf/HummelCommentJanuary2007.pdf]</ref><ref>{{citechú newsthích báo|last1=Harry Wallop|first1=Harry Wallop|title=Deflation: why it is dangerous|url=http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/3478630/Deflation-why-it-is-dangerous.html|accessdateaccess-date =ngày 20 Septembertháng 9 năm 2016|work=The Telegraph|publisher=Telegraph Media Group|date=ngày 18 Novembertháng 11 năm 2008}}</ref><ref name="EconomistDeflation">{{citechú thích web |title=The Economist explains: Why deflation is bad |url=https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains-4 |website=Economist |publisher=Economist magazine |accessdateaccess-date =ngày 20 Septembertháng 9 năm 2016|date=7 Jan 2015}}</ref><ref>{{citechú thích web|last1=Krugman|first1=Paul|title=Why is Deflation Bad?|url=https://krugman.blogs.nytimes.com/2010/08/02/why-is-deflation-bad/|website=New York Times|publisher=New York Times|accessdateaccess-date =ngày 20 Septembertháng 9 năm 2016}}</ref><ref>{{citechú newsthích báo|last1=Walker|first1=Andrew|title=Is deflation such a bad thing?|url=http://www.bbc.com/news/business-28009477|accessdateaccess-date =ngày 20 Septembertháng 9 năm 2016|publisher=BBC|date=ngày 29 Januarytháng 1 năm 2016}}</ref><ref>{{citechú thích web|last1=Thoma|first1=Mark|title=Explainer: Why is deflation so harmful?|url=http://www.cbsnews.com/news/explainer-why-is-deflation-so-harmful/|website=Moneywatch|publisher=CBS|accessdateaccess-date =ngày 20 Septembertháng 9 năm 2016}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Blanchard|first1=O.|last2=Dell’Ariccia|first2=G.|last3=Mauro|first3=P.|title=Rethinking macroeconomic policy.|journal=Journal of Money, Credit and Banking|date=ngày 18 Augusttháng 8 năm 2010|volume=42|issue=1|pages=199-215}}</ref>
 
==Nguyên nhân và tác hại==