Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai Thành phố Hồ Chí Minh”

Che mã nguồn các sử dụng tập tin "Tập tin:Emblem of Ho Chi Minh City.png": hình SDHL không được sử dụng tại nhiều bài.
Không có tóm lược sửa đổi
(Che mã nguồn các sử dụng tập tin "Tập tin:Emblem of Ho Chi Minh City.png": hình SDHL không được sử dụng tại nhiều bài.)
Thẻ: Twinkle Đã được lùi sửa
{{Hộp sơ khai
<!-- Đã che mã nguồn: | image = Emblem of Ho Chi Minh City.png -->
| pix = 30
| subject =