Khác biệt giữa các bản “Smile (album của Katy Perry)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| single2 = [[Cry About It Later]]
| single2date = 28 tháng 8 năm 2020
| single2single3 = [[Smile (bài hát của Katy Perry)|Smile]]
| single2datesingle3date = 10 tháng 7 năm 2020
| single3single4 = [[Not the End of the World (bài hát)|Not the End of the World]]
| single3datesingle4date = 21 tháng 12 năm 2020
}}
}}