Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ramadan”

{{thiếu nguồn gốc}}
[[Hình:هلال رمضان.jpg|nhỏ|phải|Lưỡi liềm Ramadan]]
[[Hình:Ramadan100years1938-2037.png|nhỏ|phải|Thời gian bắt đầu tháng Ramadan theo dương lịch, trong vòng 100 năm từ 1938 đến 2038 (''nhấp vào hình để xem chi tiết'')]]
 
Tại một số quốc gia theo đạo Hồi còn có quy định: Đối với học sinh nhỏ tuổi, binh lính và công nhân lao động nặng thì không phải nhịn.
Khi chấm dứt tháng chay, người Hồi giáo có lễ [[Eid al-Fitr]]. Tháng Ramadan là một trong [[Hồi giáo#Năm cột trụ của Hồi giáo|năm tín điều bắt buộc]] của những người theo [[đạo Hồi]]. Đây là tín điều thứ tư, có nội dung là Phảicác tín đồ Hồi giáo phải thực hiện những quy định trong 30 ngày của tháng Ramadan.
 
== Ý nghĩa ==