Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chữ Kirin”

::@[[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|NguoiDungKhongDinhDanh]] Tôi thấy phương án này ổn áp nhất nhưng bài cơ bản nên đợi thêm nhiều người thảo luận vậy – [[Thành viên:NhacNy2412|<font color="red">˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜</font>]] 07:30, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
::Nội dung đúng là bảng chữ cái thì ổn rồi, cứ theoo quy trình mà làm thôi.--[[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#1D7DC6;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1D7DC6;">'''Hậu'''</span> – <span style="color:#EE1D25;">'''Pokémon Trainer'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:16, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
Bảng chữ cái của một hệ thống văn tự chữ cái và cái hệ thống văn tự chữ cái ấy không phải là một. Một bảng chữ cái không phải là một hệ thống văn tự mà là tập hợp các chữ cái của một hệ thống văn tự chữ cái được xếp theo một thứ tự cố định, như trong bảng chữ cái La-tinh thì chữ ''a'' phải đứng trước chữ ''b'', ''b'' trước ''c'', ''c'' trước ''d'', kiểu như thế. Nếu nội dung bài này là về một bảng chữ cái thì tên bài nên là ''Bảng chữ cái...'', còn là về hệ thống văn tự thì nên là ''Chữ...'' Ngoài bài này, tôi thấy cần kiểm tra các bài mang tên gọi kiểu ''Bảng chữ cái...'' đang có khác xem nội dung của bài có phù hợp với tên bài ''Bảng chữ cái...'' hay không. [[Thành viên:Judspug|Judspug]] ([[Thảo luận Thành viên:Judspug|thảo luận]]) 13:52, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Chữ Kirin]] và [[Bảng chữ cái Kirin]] ===