Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai TPHCM”

không có tóm lược sửa đổi
(Hình không tự do chỉ được sử dụng trong bài viết, không được sử dụng trong bất kỳ không gian tên nào khác (WP:NFCC#9))
Thẻ: Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
{{Hộp sơ khai
| image = Emblem of Ho Chi Minh City.png
| pix = 30
| subject =