Khác biệt giữa các bản “Bộ Chỉ huy quân sự, Quân đội nhân dân Việt Nam”