Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngô Thị Minh”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
==Giáo dục==
 
Bà tốt nghiệp ngành sư phạm Toán học, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp. Bà có còn bằng cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.
 
Bà bảo vệ luận án tiến sĩ (chuyên ngành Quản lý giáo dục) với nhan đề ''"Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”'' năm 2014 tại Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.<ref>Ngô, T. M. (2014). [https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49979 Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay]. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam</ref>
Người dùng vô danh