Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tuần tra viên”

==Trợ giúp kỹ thuật==
Trong trang thay đổi gần đây. sửa đổi chưa được tuần tra sẽ có dấu ! màu đỏ:
*(<span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=17000|diff=0|oldid=0}} {{int:diff}}]</span> | <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=4|action=history}} {{int:hist}}]</span>) . . <span class="unpatrolled">!</span> [[Help:Patrolled edit]]; 23:28 . . [[UserThành viên:Astronouth7303Hộp cát|Astronouth7303Hộp cát]] ([[UserThảo talkluận:Astronouth7303Hộp cát|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[SpecialĐặc biệt:ContributionsĐóng góp/Astronouth7303Hộp cát|{{int:contribslink}}]] | [[SpecialĐặc biệt:BlockipCấm/Astronouth7303|{{int:blocklink}}]])
Những sửa đổi đã được tuần tra sẽ nhìn giống như thế này:
*(<span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=17000|diff=0|oldid=0}} {{int:diff}}]</span> | <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=4|action=history}} {{int:hist}}]</span>) . . [[Help:Patrolled edit]]; 23:28 . . [[User:Astronouth7303|Astronouth7303]] ([[User talk:Astronouth7303|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/Astronouth7303|{{int:contribslink}}]] | [[Special:Blockip/Astronouth7303|{{int:blocklink}}]])