Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tuần tra viên”

==Trợ giúp kỹ thuật==
Trong trang thay đổi gần đây. sửa đổi chưa được tuần tra sẽ có dấu ! màu đỏ:
*(<span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=17000|diff=0|oldid=0}} {{int:diff}}]</span> | <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=4|action=history}} {{int:hist}}]</span>) . . <span class="unpatrolled">!</span> [[Help:Patrolled edit]]; 23:28 . . [[Thành viên:Hộp cát|Hộp cát]] ([[Thảo luận:Hộp cát|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Đặc biệt:Đóng góp/Hộp cát|{{int:contribslink}}]] | [[Đặc biệt:Cấm/Astronouth7303Hộp cát|{{int:blocklink}}]])
Những sửa đổi đã được tuần tra sẽ nhìn giống như thế này:
*(<span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=17000|diff=0|oldid=0}} {{int:diff}}]</span> | <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:Help:Patrolled edit|curid=4|action=history}} {{int:hist}}]</span>) . . [[Help:Patrolled edit]]; 23:28 . . [[UserThành viên:Astronouth7303Hộp cát|Astronouth7303Hộp cát]] ([[UserThảo talkluận:Astronouth7303Hộp cát|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[SpecialĐặc biệt:ContributionsĐóng góp/Astronouth7303Hộp cát|{{int:contribslink}}]] | [[SpecialĐặc biệt:BlockipCấm/Astronouth7303Hộp cát|{{int:blocklink}}]])
 
'''Lưu ý:''' Link “{{int:blocklink}}” chỉ xuất hiện khi tài khoản đó là "bảo quản viên".