Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam”

n
|-
|5
|[[Tập tin:VietnamTuong People'sLE PublicMINH Security insigniaHUONG.svgjpg|100x100px147x147px]]
|[[Lê Minh Hương]]
|[[Tập tin:Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png|77x77px]]
|-
|1
| [[Tập tin:VietnamTuong People'sLE PublicMINH Security insigniaHUONG.svgjpg|100x100px147x147px]]||[[Lê Minh Hương]]
|[[Tập tin:Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png|77x77px]]
 
Người dùng vô danh