Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ thống phức tạp”

→‎Tổng quan: clean up, general fixes using AWB
n (→‎Tổng quan: clean up using AWB)
(→‎Tổng quan: clean up, general fixes using AWB)
 
 
== Tổng quan ==
Thuật ngữ ''các hệ thống phức tạp'' thường dùng để nghiên cứu các hệ thống phức tạp, là cách tiếp cận khoa học để điều tra làm thế nào mối quan hệ giữa các bộ phận của hệ thống làm phát sinh các hành vi tập thể và cách hệ thống tương tác và hình thành mối quan hệ với môi trường của nó.<ref>{{Chú thích tạp chí|last=Bar-Yam|first=Yaneer|date=2002|title=General Features of Complex Systems|url=http://www.eolss.net/sample-chapters/c15/E1-29-01-00.pdf|journal=Encyclopedia of Life Support Systems|doi=|pmid=|accessdateaccess-date =ngày 16 tháng 9 năm 2014}}</ref> Nghiên cứu về các hệ thống phức tạp coi các hành vi tập thể, hoặc toàn hệ thống, là đối tượng cơ bản của nghiên cứu; vì lý do này, các hệ thống phức tạp có thể được hiểu là một mô hình thay thế cho chủ nghĩa [[Chủ nghĩa rút gọn|giản lược]], cố gắng giải thích các hệ thống theo các bộ phận cấu thành của chúng và các tương tác riêng lẻ giữa chúng.
 
Là một lĩnh vực liên ngành, các hệ thống phức tạp thu hút sự đóng góp từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nghiên cứu [[tự tổ chức]] từ vật lý, [[Trật tự tự phát|theo trật tự tự phát]] từ khoa học xã hội, [[Lý thuyết hỗn loạn|hỗn loạn]] từ toán học, [[Hệ thống thích ứng phức tạp|thích ứng]] từ sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, ''các hệ thống phức tạp'' thường được sử dụng như một thuật ngữ bao gồm cách tiếp cận nghiên cứu các vấn đề trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm [[vật lý thống kê]], [[lý thuyết thông tin]], [[Hệ thống phi tuyến|động lực học phi tuyến]], [[Nhân loại học|nhân học]], [[khoa học máy tính]], [[khí tượng học]], [[xã hội học]], [[Kinh tế học|kinh tế]] [[Tâm lý học|học]], [[tâm lý học]] và [[sinh học]].