Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lim Na-yeon”

Q.Khải đã đổi Lim Na-yeon thành Nayeon: Tên đúng
(Q.Khải đã đổi Lim Na-yeon thành Nayeon: Tên đúng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
15.818

lần sửa đổi